Anläggningen

På Wängsiöberg finns idag 30-talet boxplatser, uppdelat på ett tävlingsstall, avelsstall och uteboxar, samt en lösdrift för unghästarna. Vi har väldränerade sandhagar och fina tilltagna gräshagar med trästaket.

Vi har ett isolerat ridhus med mått 56×22 med fibersand och en utebana med mått 40×70.
Till stuteriet hör 46ha naturlig betesmark och fantastiska ridvägar.