Wängsiöbergs Stuteri

Wängsiöbergs Stuteri har fött upp hopphästar sedan 1985. Genom åren har ett flertal av uppfödningarna startat svår hoppning och haft framskjutna placeringar på årgångschampionaten.

Idag är det två hippologer som sköter utbildningen av hästarna på Wängsiöberg, Lydia Östlund och Isabelle Lexing.

Lydia arbetar heltid på gården som stallchef och beridare och Isabelle arbetar halvtid. Både Lydia och Isabelle har hippologexamen från 2016 och godkänd SRL II examen. Utöver gedigen utbildning har både Lydia och Isabelle erfarenhet av utbildning av hästar i olika åldrar, inklusive inridning. Efter hippologexamen fortsatte Lydia som stipendiat på Flyinge där utvalda ryttare får möjligheten att utvecklas inom ridkonsten. Under de två åren som Lydia varit stipendiat har hon utbildat och utvecklat olika typer av hästar inom hoppning och dressyr. Lydia har tävlingsmeriter i 130 cm hoppning och S:t Georges dressyr.

Isabelle fortsatte utomlands efter sin hippologexamen och arbetade på Stable Bonev i Bulgarien under 6 månader. Därefter fick även Isabelle möjligheten att vara stipendiat på Flyinge och fortsatte med det i 1 ½ år. Isabelle har tävlingsmeriter i 130 cm hoppning och Msv C dressyr.

Under hippologutbildningen och stipendiatutbildningen har Lydia och Isabelle tränat för flertalet kunniga tränare så som Ann-Catrin Carlsson, Maria Gretzer och Henrik Ankarcrona samt Kyra Kyrklund, Mette Henriksen och Olof Axelsson. Lydia och Isabelle besitter en bred kunskap om hästen i helhet, dess anatomi, träningsfysiologi och matsmältning.